PIASKOWANIE I RENOWACJA CEGŁY - KRAKÓW

PIASKOWANIE, HYDROPIASKOWANIE, FUGOWANIE I IMPREGNACJA ŚCIAN CEGLANYCH

zrywanie tynku ze ścian w Małopolsce

SKUWANIE TYNKÓW

Firma Clean-Bruk ze Skawiny świadczy usługi oczyszczania ścian, sufitów, stropów i wymurowań z cegły czerwonej i białej, wapienno-piaskowej. Cegła obecnie jest stosowana coraz rzadziej jako budowlany materiał konstrukcyjny. Cegłę zastąpiły materiały o lepszych właściowościach izolacyjnych lub tańsze. Stosowana w poprzednich latach cegła dziś stała się elementem dekoracyjnym w nowoczesnych wnętrzach. Ściany ceglane zwykle są pokryte tynkami a wydobycie ich piękna wymaga w pierwszej kolejności usunięcia tych wypraw. Kolejnym etapem jest odczyszczenie cegły z pozostałości po zaprawach. Czyszczanie starej cegły najczęściej przeprowadzane jest metodą piaskowania na sucho lub hydropiaskowania niskociśnieniowego, czyli piaskowania w osnowie wodnej.

piaskowanie piwnic cegły w Małopolsce

Cegła jest to znakomity i trwały materiał budowlany z rodziny czerwonej ceramiki wypalanej. Wymurowania ceglane stosowane są w budownictwie już od wielu wieków. Dzięki trwałości cegły do dnia dzisiejszego podziwiać możemy budowle wznoszone setki lat temu.

piaskowanie elewacji z cegły w Małopolsce

Mur ceglany nie okryty wyprawami tynkarskimi, jak każdy materiał wystawiony na działanie czynników zewnętrznych stopniowo ulega zabrudzeniu. W budownictwie dziś najczęściej spotyka się mury ceglane pokryte warstwami tynków, dociepleń i niestety farb.

usuwanie farb ze ścian ceglanych w Małopolsce

Na powyższym zdjęciu przedstawiono właśnie efekty oczyszczenia ściany ceglanej ze starej farby. Poniżej efekt usunięcia farby ze stropu kolebkowego wykonanego z cegły.

usuwanie farby z cegły w Małopolsce

Co jakiś czas trendy w budownictwie ulegają zmianie i wydobywa się cegłę spod warstw tynku. W tym celu odkuwa się wyprawy tynkarskie tak aby nie uszkodzić lica cegieł. Cegłę oczyszcza się, fugi uzupełnia i całość konserwuje.

piaskowanie sufitów z cegły w Małopolsce

PIASKOWANIE CEGŁY

Po skuwaniu tynków ze ściany odkryta cegła wymaga doczyszczenia z resztek zapraw i tu najskuteczniejszą metodą jest piaskowanie. W takich wypadkach firma Clean-Bruk stosuje metodę strumieniowania rotacyjnego, przy czym nie jest to tradycyjne piaskowanie a przecieranie drobinami ścierniwa wprowadzonego w ruch wirowy.

piaskowanie sufitów z cegły w Małopolsce

Wówczas medium czyszczące nie uderza w powierzchię materiału prostopadle, jak ma to miejsce przy tradycyjnym piaskowaniu, tylko pod kątem ostrym.

czyszczenie cegły w Małopolsce

To ta różnica odpowiada za stosowaniem metody, którą dysponuje firma Clean-Bruk przy pracach renowacyjno-konserwatorskich.

oczyszczanie cegły w Małopolsce

W ten sposób Clean-Bruk oczyszczał ściany w zabytkowych krakowskich kamienicach i budowlach, ceglane sufity kolebkowe, stropy, ściany, mury, .....

czyszczenie i renowacja cegły w Małopolsce

Czyszczenie metodą piaskowania ścian z cegły czerwonej lub wapienno-piaskowej pozwala uzyskać efekt całkowicie nowo wymurowanej ściany, a efekt ten potęguje restauracja fug.

FUGOWANIE CEGŁY

W razie konieczności firma Clean-Bruk uzupełnia brakującą fugę, specjalnie przygotowaną, pod względem wytrzymałości, koloru i uziarnienia zaprawą fugową. W przypadku gdy oryginalna wyprawa fugowa jest w należytym stanie, przeprowadza się jedynie miejscowe naprawy w taki sposób, aby po wyschnięciu różnice pomiędzy oryginalną a uzupełnioną zaprawą były niezauważalne. Fugowanie jest wbrew pozorom bardzo istotnym zabiegiem, nie tyko ze względu na osiągany efekt wizualny, ale również przez wzgląd na trwałość całego muru.

oczyszczanie i fugowanie cegły w Małopolsce

Fugowanie cegły i kamienia powinno się wykonywać odpowiednio dobranymi zaprawami. Dobór uzależnia się pod względem koloru, struktury oraz wytrzymałości materiału fugowanego. Inne właściwości wytrzymałościowe oraz różnice w nasiąkliwości cegły i kamienia mają właśnie wpływ na wybór proporcji i składników mieszanki materiałów mineralnych stosowanych do przygotowania zaprawy fugowej. Fugowanie firma CLEAN-BRUK wykonuje różnymi metodami, wykończone na gładko, wklęsłe i wypukłe. Wybór jest kwestią gustu, wpływ ma również rodzaj materiału.

fugowanie cegły w Małopolsce

ODBUDOWA LICA CEGŁY

Niejednokrotnie po oczyszczeniu cegieł spotyka się w murze ukruszone sztuki z podziurawionym, skorodowanym licem cegły. Korozja lub uszkodzenia mechaniczne w niektórych przypadkach całkowicie eliminują cegłę z dalszej przydatności i konieczna jest jej wymiana.

odkrycie starej cegły w Małopolsce

Na poniższym zdjęciu przedstawiono ścianę po odkuciu tynku. Po skuciu tynku odkryto uszkodzenia cegły związane z bruzdami po starych kablach elektrycznych, dziury po puszkach elektrycznych. Dodatkowo wcześniej w centralnym miejscu ściany był wpust w szacht kominowy. Na zdjęciu po prawej stronie widać już ścianę po renowacji z oczyszczoną cegłą, zamurowaną dziurą po kominie, odbudowanymi cegłami - maskującymi bruzdy po kablach i puszkach elektrycznych, oraz uzupełnioną wyprawę fug.

czyszczenie i renowacja cegły w Małopolsce

Czasem wystarczy również uzupełnienie cegły tzn. naprawa lica za pomocą specjalnie przygotowanych zapraw konserwatorskich. Poniżej pokazano efekt naprawy lica cegły specjalnie przygotowaną zaprawą konserwatorską.

renowacja cegły w Małopolsce

HYDROFOBIZACJA CEGŁY

Zdarza się, że koniecznością jest nasączenie cegieł preparatem wzmaniającym strukturę, wiążącym. Zwieńczenie prac to końcowa impregnacja, tzw. hydrofobizacja cegły. Do hydrofobizacji stosuje się najczęściej preparaty zawierające związki krzemoorganiczne oraz biobójcze zapobiegające rozwijaniu się pleśni i grzybów. Preparaty stosowane na cegle powinny być paroprzepuszczalne i nieograniczające dyfuzji pary wodnej. Hydrofobizacja zapobiega głównie podciąganiu wody i zaniczyszczeń w głąb cegły.

 piaskowanie cegły w Małopolsce

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat piaskowania cegły, prosimy o telefon już teraz! 600-226-131.

Cennik piaskowania cegły - ze względu na indywidualny charakter tego typu usług w każdym przypadku zlecenie jest uprzednio dokładnie przeanalizowane. Pod uwagę bierze się niezbędną bazę sprzętową, dostęp do przedmiotowych powierzchni, konieczność dodatkowych zabezpieczeń, możliwość stosowania poszczególnych preparatów do czyszczenia i zabezpieczania powierzchni, konieczność pracy nocą itd. Z tego względu przysyłając zapytanie ofertowe uprzejmie prosimy o staranną charakterystykę miejsca i obiektu z uwzględnieniem ilości metrów kwadratowych i miejscowości w jakiej się znajduje. WRÓĆ...powróć na stronę PIASKOWANIE...

Prawa autorskie © 2012 Clean-Bruk Daniel Harendarz tel.: 600-226-131
Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody autora zabronione!