Czyszczenie Kraków

PIASKOWANIE, HYDROPIASKOWANIE, SODOWANIE, CZYSZCZENIE, KRAKÓW

PIASKOWANIE, CEGŁY, KAMIENIA, PIASKOWCA, KRAKÓW, SKAWINA, CAŁY KRAJ

Clean-Bruk ze Skawiny w Małopolsce jest firmą świadczącą usługi w zakresie obróbki strumieniowo - ściernej. Technologie piaskowania czyli oczyszczania wykorzystującego strumień powietrza i rozproszonego w nim ścierniwa stosuje się w przypadkach, gdzie występują ograniczenia co do stosowania metod chemicznych lub wysoko-ciśnieniowych.

czyszczenie i piaskowanie Kraków

Piaskowanie jest metodą mniej ekonomiczną niż mycie ciśnieniowe jednakże nie w każdym przypadku można stosować tańsze metody. Czyszczenie wysokociśnieniowe lub chemiczne mogą okazać się niewystarczające pod względem efektu jak również uwarunkowania techniczne mogą wyeliminować używanie dużych ilości wody lub preparatów chemicznych, które w mniejszym lub większym stopniu jednak zawsze są szkodliwe lub grożą późniejszymi wysoleniami. Piaskowanie, Sodowanie i Szkiełkowanie niskociśnieniowe są najczęściej stosowanymi metodami czyszczenia w odnowie i renowacji obiektów zabytkowych.

czyszczenie i piaskowanie piaskowca Kraków

Sodowanie i szkiełkowanie różnią się od tradycyjnego piaskowania zaledwie rodzajem użytego ścierniwa. W przypadku Sodowania jako ścierniwo służy soda oczyszczona, w technologi Szkiełkowania są to mikrokulki szklane lub mączka szklana. Rodzaj ścierniwa dobiera się do rodzaju, kondycji i wytrzymałości oczyszczanego materiału. Firma Clean-Bruk dysponuje zespołem urządzeń, któe umożliwiają czyszczenie każdą z wyżej wymienionych metod. Ważnym aspektem dla inwestora jest różnica kosztu poszczególnych ścierniw, która ma wpływ na znacznie różniącą się wycenę danego projektu.

czyszczenie i piaskowanie piaskowca Kraków

Bez względu czy jest to cegła, piaskowiec, granit, marmur czy inny kamień, metoda niskociśnieniowego strumieniowania daje znakomite efekty. Zarówno w przypadku materiałów twardych jak i bardzo miękkich technologia Remmers Rotec z powodzeniem jest stosowana do odczyszczania bez naruszania powierzchni materiału poddawanego obróbce.

hydropiaskowanie betonu

Piaskowanie tą technologią można zastosować np do usuwania graffiti, usuwania mleczka cementowego z betonu, zmywania wykwitów z cegły klinkierowej, oczyszczanie tynków, czyszczenie piaskowca, odnawiania cegły, etc. Obiekty referencyjne i te zrealizowane przez CLEAN-BRUK potwierdzają wszechstronność i profesjonalizm stosowanej technologii.
Wśród nich można wymienić: Muzeum Katedralne na Wawelu, Ratusz i Brama Opatowska w Sandomierzu, Pałac w Pszczynie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Sąd Rejonowy w Lublińcu, Zabytkowy Dwór w Plechowie, Sąd Okręgowy w Katowicach

Załączony film przedstawia proces czyszczenia elewacji z piaskowca metodą rotacyjnego hydropiaskowania, zrealizowany w centrum Krakowa.

Technologia i urządzenie którymi dysponuje firma Clean-Bruk umożliwia piaskowanie na sucho oraz na mokro, tzw hydropiaskowanie niskociśnieniowe znane jako piaskowanie w osnowie wodnej.

piaskowanie elewacji z piaskowca

Często hydropiaskowanie wysokociśnieniowe jest mylone z piaskowaniem w osnowie wody z zastosowaniem niskich ciśnień. Hydropiaskowanie wysokociśnieniowe z zastosowaniem myjek ciśnieniowych również jest wykorzystywane przez firmę Clean-Bruk, jednak opisane zostało w dziale czyszczenia wysokociśnieniowego. Jeżeli szukają Państwo pomocy w podobnych pracach prosimy o telefon Już Teraz!! Tel: 600-226-131.

PIASKOWANIE I IMPREGNOWANIE PIASKOWCA

Piaskowiec to bardzo trudny kamień pod względem utrzymania jego estetyki. Jest to kamień o małej zwartości z dużą ilością otwartych porów. Te cechy sprzyjają wnikaniu wilgoci wraz z zanieczyszczeniami wgłąb piaskowca. Wewnątrz kamienia, co zdarza się najczęściej, następuje rozwój grzybów i pleśni, stąd jasnożółty może po pewnym czasie zamienić się w brudny, siny, czarny piaskowiec.

czyszczenie piaskowca w Skawinie

Budowa piaskowca nie sprzyja jego czyszczeniu, nawet obróbka strumieniowo-ścierna, czyli piaskowanie okazuje się niewystarczające, w przypadku gdy piaskowiec jest mało zwarty i po wbudowaniui nie został odpowiednio zabezpieczony powłokami impregnującymi. Z tych powodów piaskowiec jest niewdzięcznym materiałem choć pięknym, gdy jest nowy.

czyszczenie piaskowca w krakowie

Piaskowiec miewa różne odmiany i kolory, zależy to od jego pochodzenia, wieku skały, morfologii, miąższości i wielu innych cech indywidualnych dla danego złoża. Stąd podobnie jak indywidualny charakter ma poszczególny kamień, tak indywidualnie należy podejść do prac pt. czyszczanie piaskowca. Piaskowiec można czyścić zarówno chemicznie, jak wysoko- i nisko-ciśnieniowymi metodami.

czyszczenie kamienia piaskowca w krakowie

Sposób czyszczenia piaskowca należy dobrać indywidualnie, stąd trudno jest niejednokrotnie odpowiedzić Państwu na wiele pytań podczas rozmowy telefonicznej.

czyszczenie i konserwacja płyt z piaskowca

W przypadku płytek okładzinowych, schodów, tralek, balustrad, ogrodzeń, czy płyt podłogowych z piaskowca sposoby doczyszczania i impregnacji będą oczywiście odmienne.

piaskowanie i sodowanie piaskowca w Małopolsce

Pielęgnacja piaskowca polega na odpowienim zabezpieczeniu = impregnowaniu oraz okresowym czyszczeniu i odgrzybianiu jego powierzchni. W Krakowie wiele zabytkowych... ...więcej... o czyszczeniu i piaskowaniu piaskowca, elewacji, schodów, w Krakowie, Małopolsce...więcej.

czyszczenie piaskowca w krakowie

PIASKOWANIE, IMPREGNACJA GRANITU

Firma usługowa Clean-Bruk ze Skawiny zajmuje się również czyszczeniem granitu i marmuru. Granit jest twardą skałą o odczynie kwaśnym. Powulkaniczne pochodzenie granitu jest krystalograficznie wyznacznikiem jego cech. W przypadku skały marmurowej różniącej się genezą od skały granitowej, należy zwrócić uwagę na jej wiek. Wiek i warunki tworzenia się skały marmurowej ma wpływ na właściwości wyrobów z marmuru. Obie skały, zarówno granit jak i marmur są znane z dużej twardości, oraz wytrzymałości, za któe odpowiada ich zwartość. To wpływa jednocześnie na niską nasiąkliwość tych kamieni, a co za tym idzie również i wyrobów z nich wytworzonych.

impregnowanie schodó granitowych w krakowie

Wyroby z granitu i marmuru takie jak schody, kolumny, płyty elewacyjne czy posadzki są utożsamiane z wielowiekowością. I jest to fakt że wyroby z granitu i marmuru są wdzięcznym materiałem budowlanym. O pewnych faktach niestety zdaża się zapominać - o destrukcyjnym wpływie czynników zewnętrznych, głównie ludzkiego, na ich trwałość i estetykę.

czyszczenie granitu w krakowie

Utrzymanie blasku wyrobów z granitu i marmuru wymaga odpowiedniej pielęgnacji i okresowego doczyszczania. Czyszczenie marmuru i granitu (szlifowanego lub płomieniowanego) przeprowadzać należy różnymi metodami, uzależnionymi od rodzaju zabrudzeń, ekspozycji, sposobu wykończenia oraz sposobu wbudowania czyli pełnionej przez wyrób funkcji. W pewnych warunkach wystarczające będzie czyszczenie ciśnieniowe lub chemiczne, zdażą się jednak przypadki gdzie konieczne będzie zastosowanie piaskowania, polerowania lub płomieniowania. Posiadana przez firmę Clean-Bruk baza sprzętowa oraz doświadczenie umożliwia stosowanie niemal wszystkich metod, w zależności od potrzeb. Każdorazowo przeprowadzone czyszczenie wieńczone jest odpowiednim zabezpieczeniem w formie powłoki impregnującej. Impregnacja poza ochroną może również posłużyć do ożywienia koloru kamienia. Impregnowanie granitu czy marmuru ułatwia dalszą eksploatację wyrobów oraz proces kolejnego czyszczenia. Wszechstronność firmy Clean-Bruk pozwala w krótkim czasie zorganizować i sprawnie przeprowadzić każde zlecenie.

czyszczenie i piaskowanie granitu w małopolsce

PIASKOWANIE I IMPREGNOWANIE KAMIENIA

Usługi czyszczenia kamienia w Krakowie w Małopolsce firma Clean-Bruk świadczy już od 2006 roku. Wyroby z kamienia od początku czyszczone były metodami ciśnieniowymi i chemicznymi.

czyszczenie kamienia w Krakowie

Obecnie firma ma możliwość oczyszczania kamienia naturalnego na posadzkach, ogrodzeniu czy elewacji metodą piaskowania niskociśnieniowego przy użyciu technologii JOS, ROTEC Remmers. Technologia ta jest stosowana do oczyszczania najdelikatniejszych materiałów między innymi kamienia naturalnego.

piaskowanie schodów kamiennych w Krakowie

Piaskowanie można przeprowadzać na sucho i mokro, w zależności od potrzeb i możliwości. Kamień naturalny po oczyszczeniu zwykle poddawany jest zabezpieczeniu, impregnacji. czyszczenie i impregnacja kamienia

PIASKOWANIE, SODOWANIE IMPREGNOWANIE CEGŁY I KLINKIERU

Oczyszczanie cegły ceramicznej i jej klinkierowej odmiany nie stanowi większych problemów i jest dość popularne. W większości przypadków stosuje się metody mikro piaskowania lub sodowania gdyż przynoszą one najlepsze rezultaty. Firma CLEAN-BRUK stosuje metodę delikatnego strumieniowania w technologii firmy Remmers.

piaskowanie starej cegły

Takie czyszczenie cegły wykonuje się w przypadkach ścian w piwnicach, w starych kamienicach, ścian zewnętrznych - elewacyjnych budynków. Większym wyzwaniem jest oczyszczenie cegły wapienno-piaskowej, choć i w tym przypadku firma Clean-Bruk dysponuje odpowiednią metodą piaskowania.

czyszczenie i hydrofobizacja cegły

Sposób strumieniowania cegły, dobór ścierniwa i innych parametrów czyszczenia jest dobierany indywidualnie w zależności od wymagań materiału oczyszczanego i uwarunkowań infrastrukturalnych. Dodatkowo w przypadku muru z cegieł konieczne częśtokroć bywa uzupełnienie luźnych i brakujących fug, oraz zabezpieczenie, impregnację cegły i zaprawy fugowej.

czyszczenie starej cegły

Jeżeli poszukują Państwo pomocy w pracach oczyszczania, renowacji lub impregnacji cegły, firma Clean-Bruk z Małopolski oferuje swe usługi, w tym celu prosimy o kontakt tel: 600-226-131. Piaskowanie, sodowanie cegły w Krakowie ... więcej... mycie i zabezpieczanie cegły w małopolsce

GROSZKOWANIE I PIASKOWANIE BETONU

Podobnie jak w przypadku innych mineralnych materiałów budowlanych, tak i w przypadku betonu zastosowanie znajduje technologia piaskowania. Pod pojęciem piaskowanie betonu kryje się zespół metod obróbki strumieniowo-ściernej przeprowadzanej na sucho jak i mokro, w obiegu otwartym jak i zamkniętym, przy zastosowaniu piasku jak i innych ścierniw.

piaskowanie betonu szorstkowanie

Uszorstnienie betonu, śrutowanie betonu to także metody obróbki tego materiału. Specyfika betonu umożliwia, w pewnym zakresie, dowolność w dobraniu metod wykorzystywanych do prac z tym tworzywem. Ograniczenia występują głównie ze strony funkcji jaką spełnia beton lub warunków narzucanych przez zleceniodawców. Więcej o czyszczeniu, piaskowaniu betonu i jego zabezpieczaniu znajdą Państwo na kolejnej podstronie, która w całości odnosi się do tego tematu. ...więcej o...piaskowanie betonu, szorstkowienie betonu.... piaskowanie betonu w małopolsce

PIASKOWANIE SODOWANIE I SZKIEŁKOWANIE DREWNA

Firma Clean-Bruk z powodzeniem wykonuje usługi piaskowania, sodowania i szkiełkowania drewna. Technologia piaskowania w przypadku drewna to wymagająca doświadczenia metoda oczyszczania, strukturyzacji i odświeżania. Drewno przez swą budowę stanowi łatwy do obróbki materiał, ale zarazem łatwo ulego uszkodzeniu. Stąd tak ważne jest doświadczenie i skrupulatność w podejściu do tematu. Clean-Bruk zajmuje się piaskowaniem zewnętrznych elewacji drewnianych, wewnętrznych ścian domów drewnianych, podłóg, sufitów i drewnianych belek stropowych, piaskowaniem drzwi i mebli z drewna. Piaskowanie pozwala usunąć stare warstwy powłok malarskich i farby oraz pogłębić strukturę drewna, nadając mu charakter postarzanego. Jeżeli chcą Państwo zapoznać się szczegółowo z naszymi możliwościami i ofertą prosimy o kontakt telefoniczny już teraz 600-226-131. ...więcej...piaskowanie, sodowanie, strukturyzacja drewna w całym Kraju.... oczyszczanie i piaskowanie drewna Kraków

PIASKOWANIE STALI I BLACHY

Clean-Bruk oferuje również mycie i oczyszczanie blachy stalowej, aluminiowej, elewacyjnej, dachowej etc. Oczyszczanie blachy ze starych powłok malarskich metodą sodowania i mikropiaskowania, powłok bitumicznych, lakierniczych, piaskowanie blachy oraz innych elementów blaszanych i stalowych.

piaskowanie stali Kraków

Oprócz doczyszczania konstrukcji stalowych, piaskowania i zabezpieczania antykorozyjnego firma oferuje rónież malowanie i odnowę powłok lakierniczych.

piaskowanie blachy Kraków

Cennik piaskowania, sodowania i szkiełkowania - Ze względu na indywidualny charakter tego typu usług w każdym przypadku zlecenie jest uprzednio dokładnie przeanalizowane. Pod uwagę bierze się niezbędną bazę sprzętową, dostęp do przedmiotowych powierzchni, konieczność dodatkowych zabezpieczeń, możliwość stosowania poszczególnych preparatów do czyszczenia i zabezpieczania powierzchni, konieczność pracy nocą itd. Z tego względu przysyłając zapytanie ofertowe uprzejmie prosimy o poglądowe zdjęcie aktualnego stanu miejsca lub obiektu z uwzględnieniem wielkości powierzchni oraz adresu. Te informacje pozwolą na skrupulatne przygotowanie wyceny.Zapraszamy do kontaktu telefonicznego Tel: 600-226-131

Mapa witryny |Kontakt |Tel: 600-226-131

Prawa autorskie © 2012 Clean-Bruk Daniel Harendarz tel.: 600-226-131
Kopiowanie treści i zdjęć bez zgody autora zabronione!
UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.